Våra tjänster

Kristianstad Elkonsult AB bedriver för alla typer av byggnadsprojekt komplett konsultverksamhet gällande el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar enligt följande:

  • Projektering
  • Kontroll
  • Entreprenadbesiktning
  • Revisionsbesiktning enligt EN:s anvisningar av elanläggningar
  • Utredning inkl kostnadskalkylering
  • Dokumentation av utförda resp. befintliga anläggningar
  • Registreringshandlingar gällande interna tele- och datanät
  • Service- och orienteringsritningar gällande brandlarm
  • Projektledning