Om oss

Kristianstad Elkonsult AB är ett fåmansföretag med bred kompetens inom elkonsultbranschen.

Företaget, som startade sin verksamhet i december 1982, är helt fristående utan anknytning till någon större nationell eller internationell konsultgrupp.
För närvarande ägs och drivs företaget av två medarbetare.
Antalet anställda har under åren varierat mellan 4 st och upp till 7 st.

Under åren, som företaget varit verksamt, har det anlitats av större och mindre uppdragsgivare både inom den offentliga sektorn och inom det privata näringslivet.
Som exempel kan nämnas uppdrag åt Jernhusen, The Absolut Company AB samt  lokala och nationella fastighetsbolag m fl.

Företaget har alltid bemödat sig om att utföra sina uppdrag till uppdragsgivarens fulla belåtenhet samt att uppfylla dennes kvalitets- och miljökrav.