Kristianstad Elkonsult AB bedriver för alla typer av byggnadsprojekt komplett konsultverksamhet gällande el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar

Bred kompetens inom elkonsultbranschen

Kristianstad Elkonsult AB är ett fåmansföretag med bred kompetens inom elkonsultbranschen

Företaget, som startade sin verksamhet i december 1982, är helt fristående utan anknytning till någon större nationell eller internationell konsultgrupp.

2019-02/aaa
2019-02/ifk-digitalbanner-2018-2019-600px
2019-10/uc-sigill-5
https://www.kvalitetspartner.se/certifierad/kristianstad-elkonsult/

Våra tjänster

Kristianstad Elkonsult AB bedriver för alla typer av byggnadsprojekt komplett konsultverksamhet gällande el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar enligt följande:

  • Projektering
  • Kontroll
  • Entreprenadbesiktning
  • Revisionsbesiktning enligt EN:s anvisningar av elanläggningar
  • Utredning inkl kostnadskalkylering
  • Dokumentation av utförda resp. befintliga anläggningar
  • Registreringshandlingar gällande interna tele- och datanät
  • Service- och orienteringsritningar gällande brandlarm
  • Projektledning
Våra tjänster